Konferencja “Inkluzja bez barier”

W piątek, 16 czerwca, w Centrum Dialogu i Kultur w Węgrowie odbyła się konferencja „Inkluzja bez barier” – podsumowująca projekt pilotażowy „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Węgrowie”.

Na spotkanie do CDK przybyła m.in. wicemarszałek Maria Koc, dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach Adam Skup, starosta powiatu węgrowskiego Ewa Besztak oraz dr hab. Tamara Zacharuk z Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki na UPH w Siedlcach.

Gości przywitała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie Hanna Kasperowicz (SOSW realizuje zadania SCWEW w Węgrowie). Konferencję prowadziła wicedyrektor SOSW w Węgrowie Agnieszka Wiśniewska. Jako pierwsza głos zabrała starosta powiatu węgrowskiego Ewa Besztak. – Cieszę się, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie podjął się niełatwego zdania, którym jest bycie liderem w tym projekcie. Dwa razy aplikowaliśmy o ten program, wiedzieliśmy jak jest bardzo ważny i potrzebny. Myślę, że przed programem, jak i po nim, SOSW będzie wspierał, edukował i pokazywał, jak najlepiej pomagać uczniom, którzy tej pomocy potrzebują. I na koniec taka konkluzja. Może warto byłoby pomyśleć nad rozbudowaniem programu na etapie przygotowania nauczycieli na studiach, tak by zostali wyposażeni przynajmniej w podstawy pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Uczestniczyłam w konferencjach, które te programy w całej Polsce promowały. Mówiłam o tym, że mamy duży problem, jeśli chodzi o psychologów i ich braku. Mamy możliwość zatrudniania, tylko nie mamy specjalistów – dodała.

Pani starosta wspomniała też o zbliżającym się otwarciu nowej siedziby SOSW w Węgrowie i ponad 17 mln wsparciu rządowemu, dzięki któremu nastąpi poprawa warunków nauki i pracy. Starostwo Powiatowe w Węgrowie jako jednostka organizacyjna myśli też o poszerzeniu oferty Ośrodka. W planach jest stworzenie nowego kierunku o profilu informatycznym.

Wiele ciepłych słów o funkcjonowaniu SOSW powiedziała również wicemarszałek Maria Koc. – Ten program jest zwieńczeniem wielu lat pracy. To ogromny projekt z dużym dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji, ale w poprzednich latach też było wiele projektów, które były realizowane z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Przed SOSW w Węgrowie otwierają się nowe perspektywy. Nowa siedziba, przestronna, dostosowana do dzieci i osób niepełnosprawnych, bardzo nowoczesna i bezpieczna da nowe możliwości do działania. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Bardzo jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi – zakończyła.

List od dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasza Madeja przeczytała pani wicedyrektor ORE Marzenna Habib. W kilku słowach dyrektor Tomasz Madej przypomniał o powstaniu idei projektu, podkreślił rolę SCWEW w Węgrowie (na terenie całej Polski powstały 23 tego typu centra, w tym 4 w województwie mazowieckim), ogromnym wparciu opartym na relacjach, partnerstwie i zaufaniu oraz współdziałaniu społeczności, a także zaangażowaniu wielu instytucji i samorządów.  – Dwa lata realizacji projektu jest dowodem na to, że wszyscy podążamy w jednym kierunku, że nadrzędne dla nas jest dobro dzieci i młodzieży, a także ich przyszłość i bezpieczne życie – podsumowała wicedyrektor ORE Marzenna Habib.

Po wystąpieniach gości, swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci i przedszkolanki z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego i Żłobka „Koala” w Węgrowie. Potem swoje wykłady przedstawili prelegenci: dr Beta Bocian-Waszkiewicz „Edukacja inspirująca – rodzice są jak ogrodnicy” (podkreślenie roli udanej współpracy szkoły z rodzicami i domem rodzinnym jako partnerami w rozwiązywaniu problemów), dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Wybickiego w Mińsku Mazowieckim Ewa Szczerba „Refleksje dyrektora szkoły z realizacji pilotażu SCWEW (obserwacje potrzeb dzieci oraz podsumowanie projektu i wspólnie zrealizowanych działań), dr Marta Krakowiak „Trudności szkolne i komunikacyjne dzieci z FAS” (analiza patomechanizmu zaburzeń, omówienie deficytów językowych, zaburzeń kompetencji komunikacyjnych, w zakresie pisania i czytania, a także w zakresie zajęć z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych), dr Ewa Jówko „Projektowanie uniwersalne jako innowacja w przestrzeni edukacyjnej” (motywacja do tworzenia nowego modelu w edukacji, cel wprowadzenia innowacji i czynniki determinujące proces zmiany), a także Anna Rutkowska „Superwizja – profesjonalna relacja, która wspiera” (superwizja jako relacja oparta na autentyczności i krytycznej ocenie pracy, a także praca w warunkach poufności i „praca nad pracą”). Swoje uwagi, refleksje, a także korzyści płynące z udziału w projekcie zaprezentowali też koordynatorzy SCWEW z takich placówek jak – Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” w Sulejówku, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. E. Grzymały w Sadownem oraz I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Krótkie filmy podsumowujące udział w projekcie zaprezentowały też Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.D. Krasińskiego w Węgrowie i Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Pawła II w Węgrowie, a także Branżowa Szkoła I stopnia i Technikum – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie.       

Piątkowe spotkanie zakończyło się wręczeniem certyfikatów dwuletniej partnerskiej współpracy w ramach realizacji pilotażowego projektu.

A.K.

Przewiń do góry Skip to content