Kampania 19 dni

Od 1.11.2021 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Węgrowie realizuje działania w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Kampania ma mobilizować i zachęcać do podejmowania działań i inicjatyw zapobiegania przemocy oraz przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz realizowania ogólnoświatowego celu jakim jest budowanie świata wolnego od przemocy, bezpiecznego i zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

W pierwszych dniach listopada  zostały rozwieszone plakaty informacyjne dotyczące kampanii w naszym mieście. W dniu 3.11.2021 r. odbyło się w Ośrodku spotkanie inaugurujące Kampanię 19 dni z przedstawicielami  placówek partnerskich z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku. W trakcie spotkania przeprowadzona została prelekcja przez panią psycholog Alicję Chodowską z SOSW w Węgrowie dotycząca zjawiska przemocy, jej rodzajów, form oraz sposobów reagowania. Mogliśmy również obejrzeć scenkę dramową zaprezentowaną przez wychowanków MOW w Jaworku i porozmawiać na temat przemocy z panią psycholog Anną Guzek. Ponadto omówiliśmy dalsze działania w ramach Kampanii 19 dni. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w trakcie którego mogliśmy wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi kształtowania właściwych postaw społecznych, które będą skutecznym środkiem w tworzeniu kultury prewencji wobec zjawisk agresji i przemocy.

Przewiń do góry Skip to content