Kalendarium wydarzeń obchodów 160 rocznicy powstania styczniowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Węgrowie

Powstanie styczniowe to największy w XIX wieku polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń.

Co roku tysiące Polaków uczestniczy w obchodach oddających cześć bohaterskim przodkom okresu powstania styczniowego. Składanie kwiatów w miejscach pamięci, wystawy, filmy, debaty, publikacje, rekonstrukcje historyczne, konkursy to tylko niektóre inicjatywy podejmowane w całym kraju w ramach obchodów rocznicy powstania styczniowego.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie równieżzostały podjęte działania upamiętniające i oddające hołd poległym. Serię wydarzeń upamiętniających styczniowy zryw narodowy zainaugurowała akademia z okazji 160 rocznicy powstania styczniowego, która odbyła się 2.02.2023 r.  Zaprezentowany montaż słowno – muzyczny nawiązywał do  przyczyn, okoliczności, przebiegu i skutków powstania. W trakcie akademii uczniowie przypomnieli sylwetki przywódców koordynujących działania powstańcze, ważne momenty powstania, takie jak krwawe bitwy, do których należała m.in. Bitwa pod Węgrowem upamiętniona w historii jako  polskie Termopile. Lekcja historii zaprezentowana przez uczniów była oddaniem hołdu bohaterom walk z 1863 roku,  za ich patriotyzm, bohaterstwo i niezłomność. W styczniu 2023 roku uczniowie Ośrodka wzięli udział w konkursie plastycznym „Obrazem i słowem malowane – 160 rocznica powstania styczniowego”. Prace plastyczne wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane na wystawie w Ośrodku. Ponadto uczniowie wykonali prezentacje multimedialne. W dniu 2.03.2023 r. odbył się konkurs wiedzy „Szlakiem powstańców styczniowych” w trakcie, którego uczniowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą przyczyn powstania i jego upadku. Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród laureatom odbyło się 24.03.2023 r. w ramach apelu podsumowującego „Tydzień życzliwości i kulturalnego zachowania”.

Pamięć o Powstaniu Styczniowym została  uczczona także  dnia 24.05.2023 r. w postaci wycieczki pieszej wychowanków Ośrodka pod obelisk upamiętniający Bitwę pod Węgrowem 1863 r. Uczniowie na miejscu mogli zapoznać się z historią Bitwy pod Węgrowem oraz jej wymiarem  symbolicznym dla dalszych losów powstania.

Powstanie styczniowe jest ważnym wydarzeniem w drodze walk narodowowyzwoleńczych bowiem, chociaż przegrane, stało się moralnym fundamentem walki o niepodległość ojczyzny w czasie I wojny światowej, a w wolnej Polsce pamięć o nim stała się ważnym elementem w budowaniu tożsamości narodowej.

Przewiń do góry Skip to content