Jesteśmy jak KOLORY i uczymy się siebie nawzajem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie realizujący zadania SCWEW w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w zakresie działań dodatkowych zorganizował 31 maja  wycieczkę integracyjną do Otrębusów.

Wychowankowie i nauczyciele Ośrodka wraz z młodzieżą i nauczycielami I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie, spędzili wspólnie czas w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”.

Uczestnicy wycieczki  wzięli udział w  warsztatach muzycznych i tanecznych pod kierunkiem artystów Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Po zakończonych zajęciach edukacyjnych wszyscy mogli podziwiać profesjonalny taniec i śpiew podczas widowiska, pt. KOLORY, prezentowanego przez „Mazowsze”, pełnego znakomitej muzyki, pięknych tekstów piosenek, energetycznych choreografii i fantastycznych kostiumów.

 Była to muzyczna podróż po krainach kolorowych figur, których mieszkańcy byli bardzo odmienni zewnętrznie od siebie, ale myśleli i czuli podobnie. Głównym celem przedsięwzięcia było poszerzanie świadomości wśród społeczności uczniowskiej  tematu wspólnego funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach, a także przybliżanie aspektów związanych z przełamywaniem barier i budowaniem trwałych, przyjacielskich relacji pomiędzy uczniami poprzez zbliżone zainteresowania i pasje.

Aneta Żołnierzak

Przewiń do góry Skip to content