JAK PRZEBIEGAŁA WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH COMENIUSA W SOSZW W WĘGROWIE?

Projekt „Lets play with fairy tales” wdrażany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zakłada organizowanie wizyt roboczych w każdej ze szkół partnerskich. W dniach od 10 do 14 października 2011r. takie spotkanie odbyło się w SOSzW w Węgrowie. Pierwsi goście przybyli już 10 października.
W wizycie wzięło udział 29 gości ze szkół w Słowacji, Słowenii, Czechach i na Węgrzech, w tym:19 nauczycieli i 10 uczniów. Program był niezwykle bogaty, nastawiony na wymianę doświadczeń i planowanie wspólnych działań. W trakcie pobytu gości odbyły się spotkania poświęcone analizie systemu szkolnictwa w Polsce z uwzględnieniem kształcenia specjalnego oraz wymianie doświadczeń na temat stosowanych metod nauczania. Zaprezentowano i omówiono działania zrealizowane dotychczas w projekcie. Pracowano nad scenariuszem wspólnej baśni, którą każda ze szkół partnerskich będzie przygotowywała w bieżącym roku szkolnym. Odbyła się wycieczka do Warszawy, podczas której goście mieli okazję zobaczyć zabytki stolicy Polski, poznać legendy związane z tym miastem i regionem oraz odwiedzić teatr wystawiający inscenizacje baśni.
Goście wzięli także udział w obchodach Powiatowego Święta Edukacji Narodowej, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz lokalnych. Młodzież ze szkół partnerskich wspólnie z uczniami naszego Ośrodka uczestniczyła w zajęciach muzycznych i plastycznych związanych tematycznie z baśniami. Uczniowie wystawili także przedstawienie baśni pt. „Śpiąca królewna”, którą przygotowywali w ramach pracy w projekcie w pierwszym roku jego realizacji.
Spotkanie robocze przebiegało w miłej atmosferze i dostarczyło jego uczestnikom wielu cennych informacji na temat pracy pedagogicznej, metod nauczania oraz systemów szkolnictwa w krajach partnerskich. Uczniowie poznali interesujących kolegów, zawarli nowe przyjaźnie. Ewaluacja przeprowadzona na koniec wizyty potwierdziła, że była ona bardzo owocna.
Wizyta przedstawicieli szkół partnerskich w naszym Ośrodku została znakomicie przygotowana dzięki zaangażowaniu nauczycieli z zespołu projektowego Comeniusa, którzy włożyli wiele trudu, energii i poświecili mnóstwo czasu, aby planowane spotkanie odbyło się bez przeszkód. Chciałabym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z zespołu Comeniusa za wsparcie, ciekawe pomysły i profesjonalną realizację powierzonych im zadań.

Koordynator projektu

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content