INNOWACYJNE FORMY AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ W PROJEKCIE „BENEFITY V ŠKOLE A REGIÓNE KREATÍVNYM POHYBOM” REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU COMENIUS REGIO

Międzynarodowy projekt realizowany przez Powiat Węgrowski w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie jako jedną z form aktywności dla uczniów wskazuje działania o charakterze sportowym. Tematyka ta zajmuje znaczące miejsce wśród proponowanych uczniom form aktywności oraz ma swoje odzwierciedlenie w zakresie tematycznym szkoleń organizowanych dla nauczycieli. Projekt zakłada włączenie do programów nauczania nie tylko aktywności tradycyjnych, takich jak np. piłka nożna czy tenis stołowy, ale kładzie duży nacisk na innowacyjne formy działań. W ramach projektu nauczyciele doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie i wdrażają uczniów do podejmowania takich form aktywności sportowej jak unihokej, nornic walking, kangoo jumps, skoki na trampolinie, łyżwiarstwo. Dzieci i młodzież uczestniczą w tego typu zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z zespołu projektowego. Jedynie zajęcia z łyżwiarstwa, ze względu na ich charakter zwiany z konkretną porą roku, zostaną zorganizowane w okresie jesienno-zimowym, kiedy będzie możliwość skorzystania z lodowiska. Udział w nowych rodzajach aktywności sportowej stwarza możliwość nabycia umiejętności, rozwijania zainteresowań, stanowi ciekawą formę spędzania czasu. Włączenie tego typu działań do programów nauczania uatrakcyjni proces dydaktyczny i zachęci uczniów do podejmowania aktywności na zajęciach sportowych, które stanowią ważny element w propagowaniu zdrowego stylu życia.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content