INAUGURACJA PROJEKTU POKL „ SZTUKA BEZ BARIER”

W dniu 7 lutego 2011r. w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „ Sztuka bez barier”. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Hanna Kasperowicz – Dyrektor SOSZW w Węgrowie, Pani Izabela Kokoszka -pracownik ds. finansowych projektu. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci – wychowankowie internatu, ich rodzice i nauczyciele prowadzący zajęcia. Spotkanie otworzyła koordynator projektu, która przywitała zebranych. Uczestnicy zostali zapoznani z celami oraz działaniami przewidzianymi w projekcie. Omówiono tematykę proponowanych zajęć . Spotkanie podsumowała Pani Dyrektor Joanna Kaniuk, która podkreśliła znaczenie realizacji tego rodzaju przedsięwzięć dla dzieci i środowiska lokalnego. Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek, sprzyjający integracji uczestników.

Koordynator Maria Krasnodębska

Przewiń do góry Skip to content