EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W SOSW W WĘGROWIE

6 marca w Europie obchodzony jest Dzień Logopedy. Pomysłodawcą Europejskiego Dnia Logopedy była w 2004 r. organizacja CPLOL zrzeszająca logopedów i terapeutów językowych w całej Europie. W Polsce święto obchodzone jest od 2007 r. W tym dniu w wielu placówkach prowadzone są różne działania mające na celu, m.in. zachęcanie rodziców do  korzystania z konsultacji, diagnozy i terapii logopedycznej oraz uświadamianie potrzeby jak najwcześniejszego podejmowania interwencji, w przypadku, gdy dziecko nie mówi.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w ramach Europejskiego Dnia Logopedy podejmowane będą następujące inicjatywy:

  • opracowanie plakatu oraz ulotek informacyjnych na temat rozwoju mowy (osiągania kamieni milowych) przez dziecko;
  • rozpowszechnienie ulotek wśród rodziców dzieci Ośrodka oraz rozpropagowanie do szerszej rzeszy odbiorców: ośrodków zdrowia, przedszkoli i  żłobków na terenie Węgrowa;
  • webinar dla rodziców i innych zainteresowanych osób nt. „Znaczenie badań słuchu dla rozwoju mowy dziecka”;
  • konsultacje i porady logopedyczne.

Wyżej wymienione działania prowadzone będą w miesiącu marcu.

Zespół Logopedów
SOSW w Węgrowie

Przewiń do góry Skip to content