CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE „BENEFITY V ŠKOLE A REGIÓNE KREATÍVNYM POHYBOM” REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU COMENIUS REGIO?

Powiat Węgrowski w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie od 1 sierpnia 2012r. realizuje międzynarodowy projekt w ramach Programu Comenius Regio. Regionem partnerskim w projekcie jest Nitriansky Kraj ze Słowacji. Zaplanowane działania skierowane są na doskonalenie nauczycieli obu regionów i wymianę doświadczeń oraz wykorzystanie wiedzy w pracy z uczniami.
W związku z tym w ramach projektu w SOSzW w Węgrowie nauczyciele z zespołu projektowego organizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Ich tematyka jest ściśle związana z zakresem tematycznym zawartym we wniosku aplikacyjnym. Uczniowie maja okazję wziąć udział w zajęciach Kółka Przyrodniczego, Kółka Ekologicznego, Kółka Tanecznego oraz w zajęciach sportowych, podczas których grają w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa stołowego, ringo, skaczą na trampolinie. Jednym z zakresów działań jest także lekkoatletyka. Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się również zajęcia pływackie odbywające się na basenie w Sokołowie Podlaskim. Udział w zaproponowanych dzieciom i młodzieży formach aktywności pozalekcyjnej sprzyja rozwijaniu umiejętności, talentów, dostawcza nowych wiadomości, uczy współdziałania w zespole, rozwija aktywność i motywację.

Agnieszka Wiśniewska

Przewiń do góry Skip to content