“BAJKA …” PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

1.10.2011r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie rozpoczął realizację projektu w ramach POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. Projekt nosi tytuł: „Mój świat – Bajka” – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 -25 lat – uczniów SOSzW w Węgrowie.  Jego celem jest stworzenie uczestnikom warunków korygujących zaburzenia utrudniające funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wdrazanie ich do bycia w róznych rolach społecznych i relacjach interpersonalnych. 16 beneficjentów bierze udział w takich zajęciach terapeutycznych, jak: choreoterapia, teatroterapia, muzykoterapia, plastykoterapia. Opracowane zostało logo projektu oraz plakat promujący projekt.

Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content