Akcja patriotyczna „BohaterON-włącz historię”

Już po raz kolejny nasi uczniowie wzięli czynny udział w akcji „BohaterOn – włącz historię” , która ma na celu włączenie do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. W październiku uczniowie szkół podstawowych, ZRW oraz wychowankowie przedszkola wykonali piękne karty dla Powstańców Warszawskich. Zostały również przeprowadzone lekcje tematyczne – patriotyczne z wykorzystaniem otrzymanych materiałów, dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Warto uświadamiać nie tylko starszych ale również najmłodszych o naszych dziedzictwie, kulturze i tradycji. To od nas zależy w jakim stopniu zakorzenimy w naszych podopiecznych takie pojęcia jak: miłość, szacunek, dobro.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję.


                                                               

                                         Iwona Zarzycka

Przewiń do góry Skip to content