Akademia z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

„Ojczyznę  się kocha nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że własna”

Dnia 28 kwietnia 2023 r. uczniowie Ośrodka uczestniczyli w akademii szkolnej z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Akademia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego, po czym wszyscy odśpiewali  hymn narodowy. Uczniowie przedstawili w montażu słowno – muzycznym okoliczności powstania oraz postanowienia konstytucji z 1791 roku, która wprowadzała zmiany zgodne z ideami oświecenia. Konstytucja Trzeciego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą, która regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli państwa. Określała zasady, na jakich miała opierać się władza państwa i była wyrazem nadziei narodu na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze. Montaż słowno – muzyczny uzmysłowił wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie odegrała Konstytucja Trzeciego Maja. O znaczeniu historycznym dzieła trzeciego maja stanowi bowiem nie treść konstytucji, ale sens moralno-polityczny. Konstytucja pozostała symbolem możliwości odrodzenia moralnego narodu, niepodległości i  wolności. Dyrektor Hanna Kasperowicz podziękowała wszystkim występującym uczniom za zaangażowanie, wskazując na wagę i skutki historyczne wydarzenia jakim było uchwalenie ustawy zasadniczej.

Przewiń do góry Skip to content