30 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA „Sprzątanie świata – Polska”

30 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W trzeci weekend września nasz Ośrodek po raz kolejny włączył się w jubileuszową 30-tą Akcję Sprzątania Świata pod hasłem „ Sprzątanie świata łączy ludzi”, koordynowaną przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku zrezygnowaliśmy z tradycyjnego sprzątania naszej okolicy na rzecz udziału w innych proekologicznych działaniach. Nasze przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 uczyli się, jak należy segregować odpady, żeby mogły zostać ponownie przetworzone. Wykonali również wspaniały plakat potwierdzający swoją gotowość do samodzielnego segregowania odpadów. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej wzięli udział w grze terenowej, w czasie której musieli wykonać zadania dotyczące segregacji i przetwarzania odpadów. Natomiast w czasie zajęć z języka angielskiego uczniowie utrwalili anglojęzyczne słownictwo oraz wiedzę o recyklingu i upcyklingu. Zadaniem uczniów szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy było wykonanie plakatów promujących akcję.

Magdalena Gierłowska

Katarzyna Petruk

Przewiń do góry Skip to content