„Dobrą rzeczą jest pomagać innym,

ale jeszcze lepiej jest uczyć ich,

jak mają pomagać sobie sami”.

Maria Grzegorzewska

W oddziale przedszkolnym “0c” jest 4 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 1 chłopiec. Dzieci są w wieku od 5 do 9 lat. Punktem wyjścia w mojej pracy jest aktywność dziecka we wszystkich możliwych jej formach. Realizujemy działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno -€“ przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności. Pobyt w oddziale zerowym to nie tylko czas przeznaczony na zabawę, ale poprzez zorganizowane zajęcia ogólnorozwojowe staram się rozwijać u dzieci dyspozycje psychofizyczne niezbędne do podjęcia nauki w szkole. Celem zajęć wychowania przedszkolnego jest w szczególności wspomaganie rozwoju dzieci poprzez świadome podejmowanie działań z zakresu kształcenia zintegrowanego przyczyniających się do aktywnego nabywania róznych doświadczeń przez dzieci. Staram się wspomagać aktywność dzieci w różnych obszarach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, technicznej oraz ruchowej i zdrowotnej. Wdrażam dzieci do współdziałania poprzez naśladownictwo i zabawy odtwórcze. Wzbogacam zajęcia poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących np. Metodę Dobrego Startu, Program Aktywności M. Ch. Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.Dążę do rozwijania psychomotoryki, usprawniania w zakresie małej motoryki. Służą temu między innymi zajęcia plastyczno – manualne z wykorzystaniem różnych pomocy i technik. Zajęcia takie usprawniają palce i wyrabiają płynność ruchów z uwzględnieniem spostrzegania wzrokowego, ale także kształtują wrażliwość estetyczną i wytrwałość. Dzieci mają możliwość poznania wielu struktur materiałów, ich właściwości i uczą się rozważnego nimi gospodarowania.
Miłą formą spędzania czasu wolnego są wycieczki, które mają wartość poznawczą i kształcącą. Bogacą one słownik dziecka o nowe pojęcia, uczą zachowania się w miejscach publicznych.
Organizując pracę dydaktyczno – wychowawczą muszę pamiętać, że każde dziecko stanowi odrębną indywidualność, jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną osobę, dla której staram się dobrze zorganizować środowisko szkolne i społeczne.

Ewa Szymańska

Przewiń do góry Skip to content