„Sprzątanie Świata – Polska\” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Poza bezpośrednią poprawą stanu środowiska naturalnego akcja ,, Sprzątania Świata’’ ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, na konieczność ograniczenia ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania. Rokrocznie w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi oraz wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska bierzemy udział w tej akcji.
Tegoroczna zbiórka śmieci wyglądała nieco inaczej. Po raz pierwszy zmierzyliśmy się z segregacją. Przed wyruszeniem zorganizowane było krótkie szkolenie, w którym mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Instruktaż te miał na celu pomóc naszym uczniom również w codziennym segregowaniu odpadów.

Następnie nasi uczniowie ze swoimi wychowawcami wyruszyli na przydzielone im tereny. Po zakończonym sprzątaniu wszyscy „wolontariusze” zostali nagrodzeni drobnym upominkiem za sponsorowanym przez Urząd Miasta w Węgrowie.

Przewiń do góry Skip to content