KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women’sWorld Summit Foundationi jest rozwijana od 11 lat. W Polsce – Fundacja po DRUGIE – zaczęła rozwijać i propagować kampanię w 2014 roku. W listopadzie 2021 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie po raz pierwszy  dołączy do Kampanii 19 dni i podejmie szereg działań mających na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej i uwrażliwienie jej  na zjawisko przemocy również wśród osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Poprzez  nasze działania będziemy uczyć tolerancji, właściwych zachowań, a także życzliwości i wrażliwości na co dzień. Naszymi partnerami będą zaprzyjaźnione placówki oświatowe: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

„Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

1 – 19.11.2021 r.

Działania w ramach kampanii:

I Tydzień 1 – 5.11.2021 r.

1) Plakaty informacyjne „Kampania 19 dni”.

2) Spotkanie integracyjne z przedstawicielami szkół – partnerami kampanii.

Pogadanka psychologów p. Anny Miąsek (SOSW w Węgrowie)  i p. Anny Guzek

(MOW w Jaworku), warsztaty.

3)  Spotkanie z policjantem. Pogadanka „Reaguj póki nie jest za późno”.

II Tydzień 8 -10.11.2021 r.

1) Wystawa plakatów „Agresji i przemocy mówimy Nie”.

2) Nagranie piosenki „Wolni od przemocy”.

3) Sesja zdjęciowa „Nie zamykaj oczu na przemoc”.

III Tydzień 15 – 19.11.2021 r.

1) Warsztaty kulinarne – konkurs na pomarańczową potrawę.

2) Bieg „Stop Przemocy”. Podsumowanie kampanii.

Przewiń do góry Skip to content