WIZYTA W SŁOWENII PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „LETS PLAY WITH FAIRY TALES”

Projekt wdrażany w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest przez SOSzW w Węgrowie od 1 lipca 2010r. Umowa obejmuje 2 lata i wygasa z końcem sierpnia 2012r. Większość zadań przewidzianych we wniosku aplikacyjnym została już zrealizowana i udokumentowania. Jednym z najważniejszych działań zaplanowanych na ostatni okres wdrażania projektu była wizyta robocza w Słowenii. Odbyła się ona w dniach od 20 maja do 26 maja 2012r. Szkołę partnerską w miejscowości Skofja Loka odwiedziło 10 nauczycieli i 16 uczniów z naszego Ośrodka. Przyjechali tam także partnerzy z Czech, Słowacji i Węgier. W sumie w wizycie brało udział prawie 90 osób z pięciu szkół partnerskich.
     Program przygotowany przez nauczycieli ze Słowenii był bardzo bogaty. Zaplanowano w nim różnorodne działania, między innymi warsztaty, dyskusje na temat systemu szkolnictwa (w tym specjalnego), prezentacje baśni przygotowanych przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie, przygotowanie produktu końcowego oraz ewaluację projektu. Mieliśmy także okazję spotkać się z władzami miasta, w tym z merem. Uczniowie nawiązali nowe znajomości i bardzo miło spędzali czas wspólnie z koleżankami i kolegami z innych państw. Zobaczyliśmy także wiele ciekawych miejsc, ponieważ Słowenia to niesamowicie piękny i interesujący kraj.
      Spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Słowenii, dostarczyło nauczycielom i uczniom wielu nowych wiadomości, doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. Koszt podróży i pobytu został w całości pokryty ze środków otrzymanych na realizację projektu pochodzących z Unii Europejskiej.

Agnieszka Wiśniewska
Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content