WIZYTA W CZECHACH W RAMACH WIELKIEJ PRZYGODY Z PROGRAMEM COMENIUS

Zgodnie z założeniami projektu „Lets play with fairy tales”, wdrażanego w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie realizowane są różnorodne działania. Część z nich odbywa się na terenie placówki i ma charakter lokalny, ale niezwykle duże znaczenie mają działania realizowane wspólnie z partnerami ze szkół w Słowacji, Czechach, Słowenii i na Węgrzech. Okazją do wspólnych przedsięwzięć oraz wymiany doświadczeń są organizowane cyklicznie wizyty robocze, odbywające się kolejno w każdym z państw partnerskich. W ostatnim okresie miało miejsce spotkanie robocze w Czechach. Wzięło w nim udział 12 osób z naszego Ośrodka, nauczycieli i uczniów. Wyjazd obejmował 5 dni. Trwał od 26.03.2012r. do 30.03.2012r. Przedstawiciele szkół partnerskich spotkali się w miejscowości Studenka w Czechach. Wizyta miała niezwykle ciekawy przebieg. Obfitowała w wiele nowych doświadczeń zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Uczestnicy między innymi spotkali się z władzami miasta, w tym ze starostą Ladislavem Honuskiem. Wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Nauczyciela, które odbyły się 28.03.2012r. Zwiedzili ciekawe miejsca w Studence i najbliższej okolicy. W miejscowości Fulnek odwiedzili muzeum poświęcone postaci Jana Amosa Komeńskiego, wielkiego pedagoga i filozofa, od którego nazwiska pochodzi nazwa programu Comenius. Jednak większość czasu spędzili na spotkaniach roboczych, podczas których omawiano zagadnienia związane z realizacją projektu, analizowano wdrożone dotychczas działania, planowano pracę na kolejne miesiące. Dokonano także ewaluacji projektu oraz zaplanowano ostatnią wizytę roboczą, która odbędzie się w maju 2012r. w Słowenii. Koordynatorzy projektu z poszczególnych szkół partnerskich mieli okazję spotkać się z przedstawicielami lokalnej telewizji i opowiedzieć o realizowanych przedsięwzięciach i korzyściach, jakie udział w projekcie przynosi każdej ze szkół. Wizyta w Czechach była niezwykle udana. Nauczyciele mieli możliwość bliższego poznania systemu szkolnictwa funkcjonującego w tym państwie, wymiany poglądów i doświadczeń, analizy wykorzystywanych metod i form pracy, zacieśnienia współpracy z pedagogami ze szkół partnerskich. Uczniowie nawiązali nowe znajomości, wspólnie z poznanymi kolegami i koleżankami uczestniczyli w różnego typu zajęciach, w tym o charakterze artystycznym i sportowym. Gospodarze przyjęli nas niezwykle ciepło i gościnnie. Myślę, że spotkanie w Studence było bardzo owocne, pełne nowych doświadczeń i wiadomości oraz niezapomnianych wrażeń.

Agnieszka Wiśniewska

Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content