PROJEKT „SZTUKA BEZ BARIER”

„Sztuka bez barier” Projekt Powiatu Węgrowskiego/Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Internacie SOSzW w Węgrowie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach działań projektowych odbył się kolejny wyjazd do Suchej połączony z plenerem artystycznym. Wychowankowie po raz kolejny mogli zetknąć się ze sztuką, obejrzeć wnętrza dworu i obrazy, wśród których przeważają szlacheckie portrety w salonie oraz pejzaże. Ponadto podziwiali akwarele, rysunki i drobne rzeźby. Beneficjenci wykonywali prace plastyczne. Szkicowali drewniane obiekty na terenie skansenu pod okiem prowadzącej zajęcia. Pracę wychowanków mogli oglądać zwiedzający skansen w Suchej. Wystawa prac plastycznych, między innymi poplenerowych, odbyła się podczas uroczystych obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w SOSzW w Wegrowie. W październiku odbył się wyjazd integracyjny do Suchej. Było to ostatnie spotkanie w ramach działań projektowych. Beneficjenci nawiązali znajomości i kontakty ze społecznością lokalną. Zorganizowali wystawę swoich prac, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród gości. Uczestnicy spotkania miło spędzali czas przy ognisku i poczęstunku.

Koordynator projektu Maria Krasnodębska

Przewiń do góry Skip to content