PROJEKT MIEDZYPRZEDMIOTOWY W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

Tematyka działań w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” obejmuje zagadnienia związane z baśniami. Jedną z zaplanowanych form aktywności jest projekt międzyprzedmiotowy „Baśnie Polski i regionu”. Jego realizacja rozpoczęła się w lutym 2011r. i potrwa do maja. Zakłada on pracę uczniów w czterech grupach tematycznych pod kierunkiem nauczycieli z zespołu projektowego. Główne cel projektu obejmują miedzy innymi:

  • przybliżenie zagadnień związanych z baśniami i ich twórcami
  • zapoznanie z treścią wybranych baśni
  • zgromadzenie informacji o najsłynniejszych teatrach w Polsce wystawiających baśnie
  • poznanie różnych typów przedstawień teatralnych
  • rozwijanie zdolności i umiejętności twórczego myślenia
  • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł informacji
  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie sprawności językowych oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wśród wytworów pracy uczniów przygotowanych w czasie realizacji projektu miedzyprzedmiotowego znajdą się albumy tematyczne, mapa sieci teatrów, prace konkursowe, przedstawienia teatralne, albumy ze zdjęciami. Prezentacja projektu odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2011r.

Agnieszka Wiśniewska

Koordynator projektu

Przewiń do góry Skip to content