PROJEKT “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS …”

W ramach projektu „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie (VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) w kwietniu rozpoczęliśmy prowadzenie terapii z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji (AAC), dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, modelu TEACH oraz czytania globalnego według metody Glena Domana. Rodzice biorą udział w zajęciach metodą Carole Sutton. Działania projektowe są odpowiedzią na zgłaszaną przez rodziny i różne instytucje potrzebę uzyskania specjalistycznej pomocy i wsparcia w wychowaniu i rehabilitacji dzieci obciążonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szacuje się, iż na terenie Powiatu Węgrowskiego może obecnie zamieszkiwać ponad 100 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rodzice wychowujący dzieci autystyczne, borykają się z ogromnymi problemami dnia codziennego, pojawiającymi się w związku z opieką i rehabilitacja osoby obciążonej zaburzeniami opisanymi powyżej. Celem głównym projektu jest więc – wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego i jego twórczej osobowości.

Koordynator projektu Gabriela Strąk

Przewiń do góry Skip to content