KOLEJNA PRZYGODA Z COMENIUSEM … TYM RAZEM REGIO

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie od 1 sierpnia 2012r. realizuje projekt Comenius Regio pt. „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohyblom”. Celem Comenius Regio jest promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Główny nacisk kładzie się na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz realizowanie zaplanowanych działań sprzyjających podniesieniu poziomu edukacji w regionach.
Projekt opiera się na współpracy dwóch regionów partnerskich – polskiego i słowackiego. W przypadku naszego projektu w skład konsorcjum po stronie polskiej wchodzą:
Powiat Węgrowski – główny beneficjent oraz instytucje partnerskie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie i Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie
Po stronie słowackiej konsorcjum tworzą:
Krajský školský úrad Nitra – główny beneficjent oraz instytucje partnerskie:
Spojená škola Zlaté Moravce, Špeciálna základná škola s vyuˇcovacímjazykom mad’arským Hurbanovo i Centrum vol’ného ˇcasu Nevady.
Projekt będzie realizowany przez 2 lata. Okres związania umową upływa 31 lipca 2014r. Działania zaplanowane we wniosku aplikacyjnym skupiają się wokół tematyki związanej ze sportem, zagadnieniami z zakresu przyrody, ekologii, zdrowego stylu życia, a także treści dotyczących wypalenia zawodowego, budowania zespołu pedagogicznego oraz innych zagadnień związanych z zawodem nauczyciela. W trakcie realizacji projektu odbędą się także cztery wizyty robocze: dwie w instytucjach partnerskich w Słowacji i dwie w Polsce. Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie sprzyjał poznaniu systemu szkolnictwa w regionie partnerskim, wymianie doświadczeń oraz dostarczy nowych pomysłów do wykorzystania na polu edukacji.

Agnieszka Wiśniewska
Asystent koordynatora projektu

Przewiń do góry Skip to content