Akcja ekologiczna ,, Bookcrossing”

Współczesny rozwój cywilizacji wypiera czytelnictwo. Zamiast tradycyjnych książek w dłoniach już kilkuletnich dzieci dominują tablety, smartfony itp., które wykorzystują do oglądania bajek i gier interaktywnych, nie zawsze jednak  mają one pozytywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Badania naukowe dowodzą, że codzienne 20 minutowe czytanie dziecku na głos:

  • zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka (miłości, uwagi, stymulacji)
  • buduje mocną więź między rodzicem, nauczycielem a dzieckiem
  • wspiera rozwój psychiczny dziecka
  • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
  • rozwija swobodę w mówieniu
  • wzbogaca zasób leksykalny
  • rozwija wyobraźnię
  • poprawia koncentrację
  • uczy myślenia.

Z okazji Walentynek w naszym Ośrodku odbyła się akcja ekologiczna pt. ,, Wymiana książek – bookcrossing”. Jej celem było propagowanie postaw prośrodowiskowych i czytelnictwa zarówno wśród uczniów jak i pracowników szkoły.  Bookcrossing polega na nieodpłatnymprzekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych, po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W naszym Ośrodku wymiana polegałana tym, że każdy uczestnik akcji mógł  wymienić  książki na tyle samo tytułów, co przyniósł. Uczniowie wraz z nauczycielami chętnie zaangażowali się w powyższą akcję. Wśród publikacji dominowały książeczki edukacyjne dla dzieci, bajki  i lektury szkolne.W naszej wymianie oprócz współczesnych wydawnictw znalazły się publikacje z minionych lat. Dzięki tym  książkom dzieci miały okazję poznać ich budowę i porównać  ze współczesną. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy motywowali swoich uczniów do aktywnego uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu. Ze względu na zainteresowanie akcja jest nadal kontynuowana.

Monika Szewczyk

Przewiń do góry Skip to content