Aktualności 2011

Na tej stronie znajdziesz aktualne informacje oraz ważne pliki do pobrania związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie. Zapraszamy do zapoznania się dostępnymi materiałami.

WIZYTA W TEATRZE W RAMACH PROJEKTU „LETS PLAY WITH FAIRY TALES”

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie w dniu 20 grudnia 2011r. po raz kolejny odwiedzili teatr „Baj” w Warszawie. Wizyta stanowiła jedno z działań zaplanowanych w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Główne cele wyjazdu wiązały się z tematyką projektu, która oscyluje wokół baśni. Wychowankowie Ośrodka mieli możliwość obejrzenia

Zobacz więcej >>

„POMAGAM, UCZĘ, DAJĘ RADOŚĆ…” – ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Beneficjenci projektu „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie” uczestniczą w zaoferowanych im formach wsparcia, stanowiących odpowiedź na ich potrzeby i zainteresowania. Każdy z uczestników korzysta z jednego rodzaju zajęć, które zaproponowano mu w wyniku prowadzonych działań rekrutacyjnych. Wsparcie realizowane jest w następujących blokach: – zajęcia

Zobacz więcej >>

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 30.11.2011 wychowankowie Internatu wzięli udział w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez uczniów Gimnazjum w Węgrowie. Przygotowano dla nas wiele atrakcji takich jak: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami, quizy i inne ciekawe zabawy, które dostarczyły dużo radości dzieciom.           Składamy podziękowania opiekunom oraz młodzieży działającej  w ramach Szkolnego Klubu Wolontariuszy i Świetlicy za wyjątkowo ciepłe

Zobacz więcej >>

ANDRZEJKI

„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie w darze.”Andrzejki w Ośrodku były huczne: wspaniała dyskoteka, loteria fantowa, ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników, a dla spragnionych wiedzy na temat najbliższej przyszłości – salon z wróżbami. Wszystkim dopisywał wspaniały humor. Do zabawy jak zwykle przyłączyli się nauczyciele i rodzice. Oprawą muzyczną zajęli się chłopcy ze szkoły

Zobacz więcej >>

WARSZTATY

W dniach 18-21 listopada 2011 r. sześcioro wychowanków internatu naszego Ośrodka wzięło udział w III Edycji Regionalnych Warsztatów Artystycznych zorganizowanych przez SOSz-W im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach. W warsztatach uczestniczyła nie tylko młodzież z powiatu siedleckiego, ale także z łosickiego, siemiatyckiego, garwolińskiego, sokołowskiego, bialskiego. Tegoroczne warsztaty miały na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych, inspirowały do twórczego

Zobacz więcej >>

APEL Z OKAZJI 11-GO LISTOPADA

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości odbył się w Ośrodku uroczysty apel, który rozpoczął się Mazurkiem Dąbrowskiego. Wszyscy uczniowie z powagą i uwagą wysłuchali historii upamiętniającej ważne wydarzenia związane z polską państwowością .        Uroczystość została przygotowana przez panie: Barbarę Witkowską, Annę Nowatcińską i Magdalenę Michalczyk. Uczniowie pięknie czytali wiersze „O tej, co nie zginęła…” , czyli o   Polsce.

Zobacz więcej >>

SUKCES BARTKA CZUBY

Reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie brali udział w dwóch znaczących imprezach warcabowych. 19 października w Makowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Mazowsza w tej dyscyplinie sportowej. Na starcie stanęli przedstawiciele 8 czołowych placówek województwa, w sumie o najwyższe laury walczyło 24 zawodników. Nasza drużyna była najmłodszą w tym gronie i zgodnie z przewidywaniami

Zobacz więcej >>

PROJEKT „SZTUKA BEZ BARIER”

„Sztuka bez barier” Projekt Powiatu Węgrowskiego/Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Internacie SOSzW w Węgrowie, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach działań projektowych odbył się kolejny wyjazd do Suchej połączony

Zobacz więcej >>

CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE „POMAGAM, UCZĘ, DAJĘ RADOŚĆ…”?

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie”. Zakwalifikowano 40 beneficjentów w wieku od 15 do 23 lat, uczniów SOSzW w Węgrowie. Udział młodzieży we wsparciu przewidziano na okres od 1.10.2011r. do 31.01.2011r. Odbyły się już pierwsze zajęcia.Kwalifikując uczestników do

Zobacz więcej >>

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI DO BIAŁOWIEŻY

Dnia 6 października 2011 roku odbyła się jednodniowa wycieczka szkolna do Białowieży, którą zorganizowała p. Aneta Żołnierzak. Uczestnikami byli  uczniowie  Ośrodka, którzy pod opieką nauczycieli : p. Marleny Kuzak, p. Anny Nowatcińskiej, p. Barbary Witkowskiej oraz ks. Wiesława Niemyskiego mile spędzili dzień na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum BPN, Rezerwat Pokazowy Żubrów.

Zobacz więcej >>

JAK PRZEBIEGAŁA WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH COMENIUSA W SOSZW W WĘGROWIE?

Projekt „Lets play with fairy tales” wdrażany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zakłada organizowanie wizyt roboczych w każdej ze szkół partnerskich. W dniach od 10 do 14 października 2011r. takie spotkanie odbyło się w SOSzW w Węgrowie. Pierwsi goście przybyli już 10 października.W wizycie wzięło

Zobacz więcej >>

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ PARTNERSKICH W SOSZW W WĘGROWIE

W najbliższych dniach Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie odwiedzą przedstawiciele szkół partnerskich realizujących projekt „Lets play with fairy tales”. Znajdą się wśród nich nauczyciele i uczniowie z placówek kształcenia specjalnego ze Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier. Wizyta robocza zaplanowana na okres od 10.10.2011r. do 14.10.2011r. będzie jednocześnie inauguracją drugiego roku trwania projektu.Program zaplanowany na ten

Zobacz więcej >>

“BAJKA …” PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

1.10.2011r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie rozpoczął realizację projektu w ramach POKL. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. Projekt nosi tytuł: „Mój świat – Bajka” – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 -25 lat – uczniów

Zobacz więcej >>

SUKCESY GRUPY TANECZNEJ

We wtorek, 25 października uczniowie naszego Ośrodka wyjechali do Makowa Mazowieckiego, aby tam spróbować swoich sił na „Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych – Odkrywanie Talentów”. Celem  tego spotkania było uwrażliwienie na sztukę i zaprezentowanie twórczości osób niepełnosprawnych. Nasi uczniowie – sześć par pokazało brawurowy, rytmiczny i ekspresyjny Taniec- Margerita do piosenki Majki Jeżowskiej. Po wykonaniu otrzymali gorące oklaski, a

Zobacz więcej >>

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS…”

Dnia 27 września  2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Chcę być wśród was- włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet  VII: Promocja integracji społecznej, Działanie  7.3.: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wzięło w niej udział

Zobacz więcej >>

RUSZYŁ NOWY PROJEKT W SOSZW W WĘGROWIE

We wrześniu 2011r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie rozpoczęto realizację projektu „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie” przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt będzie wdrażany przez okres 6 miesięcy: od 1.09.2011r. do 29.02.2011r. Działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie będą realizowane

Zobacz więcej >>

WYCIECZKA DO SIEDLEC W RAMACH PROJEKTU “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS…”

W dniu 29.08.2011r. w ramach projektu „ Chcę być wśród was- włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” odbyła się wycieczka dla dzieci, rodziców, oraz terapeutów do siedleckiego kina 3D, w którym oglądaliśmy film animowany pt: „Król Lew”- nowa ekranizacja. Wizyta w kinie i sam film był niezwykłym przeżyciem dla beneficjentów

Zobacz więcej >>

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS…”

W ramach projektu „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie (VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) ) w lipcu zakończyliśmy  prowadzenie terapii z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji (AAC), dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, modelu TEACH oraz czytania globalnego według metody Glena Domana.

Zobacz więcej >>

PROJEKT “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS …”

W ramach projektu „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie (VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) w kwietniu rozpoczęliśmy prowadzenie terapii z zakresu Alternatywnych Metod Komunikacji (AAC), dogoterapii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, modelu TEACH oraz czytania globalnego według metody Glena Domana. Rodzice

Zobacz więcej >>

WIZYTA NA WĘGRZECH W RAMACH PROJEKTU COMENIUSA

Projekt „Lets play with fairy tales” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie w ramach programu Comenius “Uczenie się przez całe życie” zakłada wdrożenie wielu różnorodnych działań skupiających się wokół tematyki baśni. Jego głównym założeniem jest współpraca szkół partnerskich polegająca między innymi na organizowaniu spotkań w placówkach uczestniczących w projekcie. Jedna z takich wizyt odbyła

Zobacz więcej >>

WYCIECZKA DO ZOO

Wychowawcy Internatu naszego Ośrodka przygotowali z okazji Dnia Dziecka nie lada niespodziankę dla swoich podopiecznych- wycieczkę do warszawskiego ZOO. Radość z wyjazdu była tym większa, że niektórzy uczestnicy mieli okazję zwiedzić ten obiekt po raz pierwszy.Przekonaliśmy się, że Ogród Zoologiczny pełni przede wszystkim rolę edukacyjną i rekreacyjną, jednakże może odgrywać pewną rolę w zachowaniu gatunków,

Zobacz więcej >>

PROJEKT PO KL „CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS – WŁĄCZENIE DZIECI Z AUTYZMEM ORAZ ICH RODZIN DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE”

Od 02 kwietnia w ramach projektu  rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć terapeutycznych dla beneficjentów. Wsparciem objęta  została  grupa 11  dzieci (9 chłopców i 2 dziewczynki) oraz dodatkowo 6 rodziców (metoda Carole Sutton) Projekt  zakłada: a) przeprowadzenie 45 godzin  Alternatywnych Metod Komunikacji b) przeprowadzenie 45 godzin nauki czytania według Metody Domana c) przeprowadzenie 45 godzin integracji sensorycznej d)

Zobacz więcej >>

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „LEPSZY START”

W dniu 23 maja 2011 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „ Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” wdrażanego w ramach Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.2. Projekt realizowany jest od września 2010 roku do czerwca 2011 r. Zajęcia prowadzone

Zobacz więcej >>

“SZTUKA BEZ BARIER”

Mieszkańcy Węgrowa mogli podziwiać prace naszych podopiecznych,  zaprezentowane w  galerii Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Wystawa obejmowała prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.  Ponadto, podczas kiermaszu wielkanocnego również w WOK  wystawiono ekspozycję ozdób wielkanocnych, własnoręcznie wykonanych podczas zajęć manualnych. Maria Krasnodębska, Magdalena Dawidziuk

Zobacz więcej >>

PODSUMOWANIE PROJEKTU „JESTEM AKTYWNY”

Realizacja projektu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” pod tytułem „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” dobiega końca. Trwał on 5 miesięcy. W tym czasie 15 beneficjentów wzięło udział w 120 godzinach warsztatów ceramicznych, 18 godzinach zajęć kółka plastyczno-technicznego, 36 godzinach zajęć kółka czytelniczo-recytatorskiego, 36 godzinach zajęć

Zobacz więcej >>

„LEPSZY START” – NASZĄ SZANSĄ

Rozpoczyna się 9 miesiąc naszej pracy nad realizacją zadań ujętych w projekcie „Lepszy start – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” realizowanym w ramach PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2 oraz ostatni miesiąc bezpośredniej pracy edukacyjno – terapeutycznej z beneficjentami projektu.Wykształcenie i przygotowanie do dorosłego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zobacz więcej >>

PROJEKT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I AUTYSTYCZNYM „SPONIA-WĘGRÓW”

„Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” jest wdrażany już od 4 miesięcy. W tym okresie podopieczni Stowarzyszenia, 15 uczniów SOSzW w Węgrowie, mieli okazję uczestniczyć w

Zobacz więcej >>

O PROJEKCIE „ SZTUKA BEZ BARIER”

W ramach projektu POKL „ Sztuka bez barier” realizowanego w Internacie SOSzW w Węgrowie odbyła się wycieczka do Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej. Beneficjenci zwiedzili modrzewiowy dwór Cieszkowskich, odbudowany przez Marię i Marka Kwiatkowskich. Wychowankowie obejrzeli wnętrza wypełnione meblami z różnych epok i stylów. Podziwiali liczne obrazy, wśród nich portrety i pejzaże, drobne

Zobacz więcej >>

PROJEKT „SZTUKA BEZ BARIER”

W ramach projektu „Sztuka bez barier” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, realizowanego w Internacie SOSzW w Węgrowie, odbywają się zajęcia: plastyczne manualne ruchowe metodą dr Sally GoddardPodczas zajęć plastycznych beneficjenci poznają techniki, m.in.: szkic ołówkiem,malowanie palcami, rysowanie pastelami olejnymi. Najlepsze prace dzieci techniką pasteli olejnych wezmą udział

Zobacz więcej >>

PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

Trwa realizacja projektu „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Węgrowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Piętnaścioro uczniów SOSzW w Węgrowie, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”, bierze udział w warsztatach

Zobacz więcej >>

CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE „CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS …”

W ramach projektu „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie (VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) odbyło się szkolenie terapeutów dotyczące Treningu Umiejętności Społecznych. Dzieci zakwalifikowane do udziału  w zajęciach terapeutycznych wzięły udział w spotkaniu integracyjnym. Od 02 kwietnia rozpoczynamy prowadzenie

Zobacz więcej >>

PROJEKT MIEDZYPRZEDMIOTOWY W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

Tematyka działań w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” obejmuje zagadnienia związane z baśniami. Jedną z zaplanowanych form aktywności jest projekt międzyprzedmiotowy „Baśnie Polski i regionu”. Jego realizacja rozpoczęła się w lutym 2011r. i potrwa do maja. Zakłada on pracę uczniów w czterech grupach tematycznych pod kierunkiem nauczycieli z

Zobacz więcej >>

TURNIEJ PAR BRYDŻA SPORTOWEGO

ARCYMISTRZOWIE W WĘGROWIEW Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się Turniej Par Brydża Sportowego Węgrów 2011. Honorowy patronat nad impreza objął Burmistrz Miasta Jarosław Grenda. Do grodu nad Liwcem przyjechali przedstawiciele województw (wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego , lubelskiego i mazowieckiego). Wśród uczestników zmagań było aż 10 arcymistrzów, 7 mistrzów międzynarodowych , jak również kilkunastu mistrzów krajowych. W sumie

Zobacz więcej >>

INAUGURACJA PROJEKTU POKL „ SZTUKA BEZ BARIER”

W dniu 7 lutego 2011r. w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „ Sztuka bez barier”. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Joanna Kaniuk – Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Hanna Kasperowicz – Dyrektor SOSZW w Węgrowie, Pani Izabela Kokoszka -pracownik ds. finansowych projektu. W spotkaniu

Zobacz więcej >>

VII REGIONALNY TURNIEJ WARCABOWY

Całe podium dla Węgrowa.W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbył się VII Regionalny Turniej Warcabowy . W imprezie wzięli udział niepełnosprawni intelektualnie uczniowie z pięciu placówek: Siedlec, Łosic , Sokołowa Podlaskiego, Jaworka i Węgrowa. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Dyrektor Szkoły pani Hanna Kasperowicz, a następnie miał miejsce koncert zespołu muzycznego pod kierunkiem Gabriela Szarugi .

Zobacz więcej >>

SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PROJEKTU “CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie od stycznia 2011r. w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3, realizuje projekt „Chcę być wśród was” przeznaczony dla dzieci z autyzmem w wieku od 5 do 10 roku życia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W dniu 24.01.2011r. odbyło się spotkanie robocze dotyczące

Zobacz więcej >>

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PROJEKT “JESTEM AKTYWNY”

Stowarzyszenie „SPONiA – Węgrów” od stycznia 2011r. w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3, realizuje projekt „Jestem aktywny” przeznaczony dla młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.       W dniu 24.01.2011r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. Wzięli w nim udział beneficjenci, ich rodzice i specjaliści,

Zobacz więcej >>

SZTUKA BEZ BARIER … – PROJEKT W RAMACH POKL

Projekt „Sztuka bez barier”- szansą twórczego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Węgrowie rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt nosi tytuł „ Sztuka bez barier”. Weźmie w nim udział osiemnastu beneficjentów, uczniów SOSZW

Zobacz więcej >>

KONKURS W RAMACH PROJEKTU COMENIUSA

„Moja ulubiona baśń” – konkurs plastyczny w ramach partnerskiego projektu szkół Comeniusa Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie uczestniczący w międzynarodowym partnerskim projekcie szkół w ramach programu Comenis „Uczenie się przez całe życie” w grudniu 2010r. mieli okazję uczestniczyć w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona baśń”. Wzięło w nim udział 20 wychowanków Ośrodka. Wykonywali

Zobacz więcej >>

BAL KARNAWAŁOWY W INTERNACIE

Dnia 1.02.2011 odbył się bal karnawałowy dla wychowanków internatu. Dzieci pod opieka wychowawców bawiły się doskonale. W zabawie udział wzięły wolontariuszki z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Węgrowie. Kreacje karnawałowe błyszczały na parkiecie, a taneczne harce trwały aż do wieczora. Karol Osiak

Zobacz więcej >>

PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

W roku szkolnym 2010/2011 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie przystąpił do V edycji Programu Szkoły bez Przemocy „Rodzice są z nami”. Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach. Badania przeprowadzone wśród

Zobacz więcej >>

PROJEKT STOWARZYSZENIA SPONIA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym rozpoczyna od stycznia 2011 r realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt nosi tytuł „Jestem aktywny – działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zobacz więcej >>

W RAMACH PROGRAMU COMENIUS…

Wycieczka do teatru „Baj”Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie w projekcie „Lets play with fairy tales” wdrażanym w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizuje działania skupiające się wokół tematyki związanej z baśniami. Opracowano program „W świecie baśni”, w którym ujęto wiele interesujących działań mających na celu dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności

Zobacz więcej >>

Z COMENIUSEM … W BAŚNIOWEJ KRAINIE PLASTYKI

Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wzięli udział w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Klechdy, legendy i podania o moim ulubionym miejscu, zakątku”. Przygotowali prace z wykorzystaniem różnych technik. Przedstawiali na nich wybrane przez siebie baśnie związane z tzw. „małą Ojczyzną”. Do konkursu przystąpili uczniowie z siedmiu klas. Prace

Zobacz więcej >>

CHCĘ BYĆ WŚRÓD WAS … – PROJEKT W RAMACH POKL

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt nosi tytuł „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” . Celem głównym projektu jest wspomaganie rozwoju dziecka autystycznego

Zobacz więcej >>
Przewiń do góry Skip to content