Wydarzenia z roku 2009

Na tej stronie znajdziesz aktualne informacje oraz ważne pliki do pobrania związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Węgrowie. Zapraszamy do zapoznania się dostępnymi materiałami.

Kornel Makuszyński

Materiały zebrała i opracowała – mgr Hanna Kasperowicz Węgrów 1998 SPIS TREŚCI 1.     „ Darowałem wam wielki skarb – uśmiech” – biografia Kornela           Makuszyńskiego 2.     „ Jeślibyś umiał pisać tak, aby cię każde dziecko pojęło byłbyś wielki”        – twórczość Kornela Makuszyńskiego 3.     „ Wieś na wielkiej drodze od Trzaski do Korpowicza” – Zakopane         Kornela Makuszyńskiego 4.     „ Społeczeństwu polskiemu zapisuję…”

Zobacz więcej >>

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym działają dwa oddziały przedszkolne  liczące po  pięciu zerówkowiczów. Są to dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci autystyczne. Dzieci te obciążone są również wieloma dysfunkcjami fizycznymi. Zespoły specjalistów pracujące z sześciolatkami  starają się wypracować działania zespołowe, gdyż wcześniej realizowane były zajęcia indywidualne z zakresu wczesnego

Zobacz więcej >>

METODA KNILLA

Metoda ta oparta jest na Programach aktywności –Świadomość ciała, Kontakt i komunikacja opracowanych przez Mariannę Knill i Christophera Knilla. Od 1973 r. intensywnie pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym.    Opracowane programy wdrożono w wielu krajach  i wykorzystywane są  przez wielu nauczycieli oraz terapeutów zajmujących się edukacja specjalną. Programy aktywności to

Zobacz więcej >>

INTEGRACJA SENSORYCZNA

„ Być pełnosprawnym to naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością.”                                                              

Zobacz więcej >>

DOGOTERAPIA

Dogoterapia opiera się na wykorzystaniu, w terapii osób niepełnosprawnych, bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Ten bezpośredni kontakt pozwala wytworzyć specyficzną relację między pacjentem a psem terapeutą. Podstawowym założeniem terapii kontaktowej z udziałem psów jest możliwość tworzenia w czasie sesji terapeutycznej warunków, w których pacjent ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji własnej osoby. Pies akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne

Zobacz więcej >>

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

Jedną z metod pracy prowadzoną w naszym Ośrodku jest gimnastyka korekcyjna. Celem tych zajęć są ćwiczenia i zabawy wspomagające prawidłowy rozwój układu mięśniowego, wyrabiającego nawyk prawidłowej postawy ciała, a tym samym zapobiegające powstawaniu wad postawy. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ułatwiają swobodę poruszania się, kształtowania zmysłu równowagi, koordynacji ruchowej oraz ogólnej sprawności. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest

Zobacz więcej >>

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Rewalidacja indywidualna stanowi integralną część edukacji dzieci upośledzonych umysłowo. Jest blokiem zajęć wspomagających rozwój dziecka. Podstawą do zakwalifikowania poszczególnych uczniów do określonej formy zajęć rewalidacyjnych powinna być możliwie najpełniejsza diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dokonana przez zespół osób pracujących z dzieckiem: nauczycieli, psychologa, pedagoga szkolnego, wychowawców, specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacji indywidualnej oraz lekarzy.             Podstawowa diagnoza stanowi

Zobacz więcej >>
Przewiń do góry Skip to content